OFFERTE AANVRAGEN

Waar wilt u preventief tegen beschermd worden:

Let op: Indien u de maten niet weet hoeft u de velden niet te vullen

1. Geen plaagdieren meer via de dakgoot

Plaagdieren, zoals vogels en steenmarters, kunnen via de dakgoot een dakconstructie binnendringen. Om deze plaagdieren te weren schroeven onze monteurs een aluminium profiel op de onderste dakpanlat. Het benodigde profiel is 70 mm of 230 mm hoog, afhankelijk van de opbouw van uw dakconstructie. Zo wordt de ruimte tussen dakgoot en dakpan afgedicht. De ventilatie wordt hierbij gewaarborgd. De onderste rij dakpannen wordt tijdelijk gedemonteerd en na installatie van ons profiel terug geplaatst. U geeft hier de lengte van uw dakgoten op.

2. Geen plaagdieren meer via de dakramen

Om plaagdieren te weren die zich een weg banen door de schuimrubberen afdichting tussen de dakraamgoot en de dakpannen, plaatsen wij ons aluminium marter-/vogelprofiel van 70 mm. Deze wordt door onze monteur op de dakpanlatten geschroefd. De dakpannen rondom het dakraam worden tijdelijk gedemonteerd en na installatie van ons profiel terug geplaatst. U geeft de meters op door tweemaal de zijkant en de bovenzijde van uw dakraam te meten. Aan de onderzijde van het dakraam bevindt zich een afdichting waar deze plaagdieren niet doorheen kunnen komen.

3. Geen verstopte dakgoten meer

Om verstopte dakgoten te voorkomen plaatst onze monteur een aluminium geperforeerd dakgootrooster. Deze wordt speciaal op maat gemaakt voor uw dakgoot, waardoor wij ieder type dakgoot kunnen voorzien van bescherming. Op zink, koper en Ubbink goten wordt het rooster aan de buitenzijde vastgezet met een rvs klem. (Bij overige goten wordt geschroefd.) Aan de achterzijde van de dakgoot wordt het rooster tweemaal gebogen om een waterkering te garanderen. Aan de achterzijde wordt het rooster op de onderste dakpanlat vastgezet door middel van schroeven. De onderste rij dakpannen wordt tijdelijk gedemonteerd en na installatie van ons profiel terug geplaatst.

4. Geen verstopte dakgoten en plaagdieren meer

Ter voorkoming van verstopte dakgoten en het binnendringen van plaagdieren in de dakconstructie plaats onze monteur een combinatie van onze aluminium
dakgootroosters met ons marter-/vogelweringsprofiel van 70 mm. De werkwijze en
bevestiging van beide producten leest u bij de punten 1 en 3.

5. Geen plaagdieren meer onder de zonnepanelen

Ter voorkoming van vogels en steenmarters onder uw zonnepanelen plaatst onze
monteur ons solarprofiel rondom uw zonnepanelen. Dit profiel wordt aan de
zijkant van de zonnepanelen geschroefd en buigen we mee met de ronding van uw dakpannen. Het solarprofiel is er in een blank aluminium respectievelijk zwart gecoate uitvoering. De ventilatie onder uw zonnepanelen blijft hierbij gewaarborgd.

Eventuele opmerkingen:

UW GEGEVENS: